Delivery Information

ราคาสินค้าที่ขายทาง Fan Page facebook หรือ ช่องทางอื่นๆ ราคาเท่ากันกับในเว็บนี้

เพราะในเว็บนี้ปรับเรื่องอัตราค่าส่งไม่ได้ตามที่ทำโปรโมชั่น เลยต้องลดราคา แล้วบวกค่าส่งสินค้ารวมด้วย

เมื่อชำระเงินค่าสินค้าแล้ว และ ทางเราได้รับแจ้งโอนแล้ว จะนำส่งสินค้าภายใน 3-5 วัน